EURÓPSKA SMERNICA

Európsky parlament už navrhol určité zákony o bezpečnosti bazénov, ktoré sa týkajú bezpečnostných výrobkov a postupov pre verejné aj súkromné bazényTieto smernice ešte neboli implementované v celej Európskej únii.

V niektorých krajinách je zákonom dané vybaviť bazény záchranným zariadením, ktorá bude čoskoro zavedená aj u nás.

Ako majiteľ bazéna ste zodpovední za zabezpečenie bezpečného a zdravého prostredia v okolí vášho bazéna, najmä pre vašu rodinu a hostí, ktorí prichádzajú do kontaktu s vaším bazénom.

Ak si prenajímate nehnuteľnosť s bazénom, je vašou povinnosťou zabezpečiť jeho bezpečnosť!